Huurbeheer

Verhuurt u zelf één of meerdere appartementen/huizen en heeft u niet voldoende tijd om u bezig te houden met alle beslommeringen die daar bij komen kijken? Dan kan ik ervoor zorgen dat u zonder zorgen verder kan verhuren.

Samen met bekwame partners zorgen wij voor de verplichtingen en handelingen inzake huurbeheer waaraan u als eigenaar dagelijks moet voldoen, en tevens voor alle nodige interventies.

Wij worden het enige aanspreekpunt van uw huurders, syndicus, derden, met betrekking tot uw pand.

Bovenal zorgen wij ook voor een correcte inning van de huurgelden.

Samengevat: de volledige eerstelijnshulp m.b.t. uw pand wordt door ons uit uw handen genomen!